Súťaž

joma-sutaz-socialne.png

ZIMNÁ SÚŤAŽ SO ŠPORTOVOU ZNAČKOU JOMA

Účasť v súťaži je jednoduchá. Každý, kto nám počas súťaže odpovie na jednoduchú otázku bude zaradený do losovania. Žrebovať budeme každý týždeň.

Súťažná otázka

Napíšte nám na e-mail sutaz@joma-sport.sk, aký konkrétny produkt v našej e-shopovej ponuke sa Vám najviac páči,

poprípade aj nosíte alebo máte skúsenosť.

Ceny do súťaže:

JOMA HALOVÁ OBUV TOP FLEX (podľa aktuálnej ponuky) V HODNOTE 65 €.
Žrebovanie: 27.12.2021

JOMA HALOVÁ LOPTA ERIS V HODNOTE 40 €.
Žrebovanie: 6.1.2022

JOMA ORIGINÁL DRES SWANSEA V HODNOTE 25 €.
Žrebovanie: 17.1.2022

Začiatok súťaže je dňa 16.12.2021 a ukončenie 17.1.2022.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.


Čas na vyzdvihnutie výhry je 14 dní od zverejnenia výhercu. Po tomto čase nárok na výhru prepadá. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi
súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a podľa § 14 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.