Súťaž

banner-joma-sutaz.jpg

LETNÁ SÚŤAŽ O ZAUJIMAVÉ CENY S JOMA

Účasť v súťaži je jednoduchá. Každý, kto nám počas súťaže odpovie na jednoduchú otázku bude zaradený do losovania. Žrebovať budeme každý týždeň.

Súťažná otázka

Napíšte nám na e-mail sutaz@joma-sport.sk, aký konkrétny produkt v našej e-shopovej ponuke sa Vám najviac páči.

Ceny do súťaže

JOMA HALOVÁ OBUV SUPER REGATE V HODNOTE 45 €.
Žrebovanie: 26.8.2019. Výherca: Ladislav Ľ., Lovinobaňa

JOMA SET FIT ONE V HODNOTE 26 €.
Žrebovanie: 19.8.2019. Výherca: Gabriela M., Nitra

JOMA FUTBALOVÁ LOPTA ACADEMY V HODNOTE 22 €.
Žrebovanie: 12.8.2019. Výherca: Ján G., Banská Bystrica

JOMA BEŽECKÉ TRIČKO ELITE V HODNOTE 20 €.
Žrebovanie: 5.8.2019. Výherca: Radoslav B., Horné Hámre

Začiatok súťaže je dňa 29.7.2019 a ukončenie 26.8.2019.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.


Čas na vyzdvihnutie výhry je 14 dní od zverejnenia výhercu. Po tomto čase nárok na výhru prepadá. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi
súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a podľa § 14 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.